Informacje o wydarzeniu:

 • pt.
  09
  lut
  2024

  ZAWODY REGIONALNE - REGIONALNY TEST SPRAWNOŚCIOWY GS

  ZAWODY REGIONALNE - REGIONALNY TEST SPRAWNOŚCIOWY GS  - 09.02.2024

  Planujemy normalnie rozegrać zawody. 

  Zawody odbędą się na stoku Białka Tatrzańska - Kaniówka. 

  Biuro zawodów w Karczmie u Dziubasa czynne w godz. 10:30 - 11:30

  Planowany start zawodników po godz. 12:00 - po przejeździe ustalaczy czasu i odprawie na starcie.

  Odprawa na starcie o godz. 12:00

  Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej www 
  Wpisy do indeksów (TYLKO POSIADAJĄCYCH ZDJĘCIA) w biurze zawodów (Karczma) około 15 minut po zakończeniu drugiego przejazdu.
  Możliwość nabycia nowego indeksu TYLKO DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH ZDJĘCIA. Nie wydajemy indeksów bez zdjęć.
  Koszt indeksu 30 zł.

   

  formularz zgłoszeniowy - SN Lider 

  Lista Startowa  KLIKNIJ TUTAJ

  Planujemy normalnie rozegrać zawody. Informacje o godzinach startu oraz formularz zgłoszeniowy zależnie od prognoz we wtorek wieczór lub w środę,

  ZAPRASZAMY. Formularz jest jedyną formą wcześniejszego zgłoszenia się na listę startową. Osoby zgłoszone przez formularz będą rozlosowane. Osoby zgłaszające się w dniu zawodów (w biurze zawodów) będą dopisywane na końcu listy startowej.

  REGULAMIN REGIONALNEGO TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO GS

  DOTYCHCZASOWA NAZWA: ZAWODY REGIONALNE)

  1. CEL

  Przeprowadzenie sprawdzianu kwalifikującego do kursu na stopień POL-SKI POMOCNIKA INSTRUKTORA.

  2. ORGANIZATOR

  Organizatorem Regionalnego Testu GS Szkoła Narciarska lub grupa Szkół, która uzyska zgodę SITN.

  3. TERMIN, MIEJSCE, ZGŁOSZENIA

  1. Termin i miejsce zawodów podane są w Informatorze rozsyłanym do członków SITN oraz w internecie na stronie Stowarzyszenia.
  2. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do Organizatora lub poprzez stronę sitn.pl.
  3. W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię oraz adres zamieszkania, a osoby po kursie kwalifikacyjnym dodatkowo nazwę LSN, w której był robiony.

  4. UCZESTNICTWO

  Kandydat do kursu kwalifikacyjnego, Demonstrator Szkolny, kandydat do stopnia Pomocnika Instruktora, Pomocnik Instruktora, Młodszy Instruktor i POL-SKI Instruktor.

  5. PROGRAM TESTU

  1. Test odbywa się w slalomie gigancie w dwóch przejazdach. Slalom gigant przeprowadzany jest w oparciu o NRS. Osoby, które uzyskają kwalifikację w I przejeździe, nie muszą jechać w drugim.
  2. Czas wzorcowy (obliczeniowy) ustala się wg zasad podanych w Wytycznych Szkolenia na podstawie przejazdu przedstawiciela organizatora z odpowiednim współczynnikiem.
  3. Czas jednego przejazdu nie może być krótszy niż 25 sekund.

  6. WARUNKI KWALIFIKACJI NA KURS POMOCNIKA INSTRUKTORA

  1. Warunkiem zakwalifikowania się absolwenta kursu kwalifikacyjnego lub Demonstratora na KURS POMOCNIKA INSTRUKTORA jest uzyskanie czasu przejazdu slalomu giganta nie gorszego niż 120% czasu obliczeniowego (co odpowiada 6 pkt.), ustalonego przez osoby posiadające aktualny współczynnik (zgodnie z zasadami ogólnymi dot. wszystkich kursów).
  2. Uzyskanie w przeliczeniu na punkty wyniku równego lub lepszego od 9 pkt. (zgodnie z zasadami ogólnymi dot. wszystkich kursów) upoważnia do przystąpienia bezpośrednio do kursu na stopień Pomocnika Instruktora bez zaliczania kursu kwalifikacyjnego.
  3. Dla kobiet stosuje się przelicznik czasowy, zgodny z zasadami ogólnymi.
  4. Do indeksów wpisywane są wyniki, które zapewniają spełnienie warunku kwalifikacji.

  7. ZASADY FINANSOWANIA

  Zawody finansowane są przez uczestników. Opłata startowa wynosi 80 zł.

  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW

  1. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania drogą elektroniczną wyników zawodów wg ustalonego wzoru do Biura SITN w Krakowie oraz na adres Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.
  2. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo podczas testu (NRS). Trasa zawodów musi być zabezpieczona poprzez wygrodzenie lub całkowite wyłączenie z ruchu dla innych narciarzy. Dotyczy to zwłaszcza rejonu startu i mety.
  3. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i mają obowiązek ubezpieczyć się od NNW oraz posiadać kask narciarski.
  4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sprzęt i ekwipunek startujących.
  5. Oglądanie trasy slalomu giganta odbywa się z założonymi numerami startowymi. Jazda po trasie slalomu pociąga za sobą dyskwalifikację.
  6. Należy posiadać podpisany Indeks Narciarza ze zdjęciem (można go nabyć u organizatora).

  WYTYCZNE DLA ORGANIZATORÓW REGIONALNEGO

  TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO GS

  Zawody Regionalne nie są imprezą masową.
  Przestrzegać Regulaminu Zawodów.
  Organizator musi zapewnić „ustalacza czasu” o współczynniku GS ≥0,80.
  Zidentyfikować osobę startującą w zawodach (dowód osobisty, indeks, legitymacja ze zdjęciem).
  Wypełnić INDEKS tylko osobom, które zaliczyły sprawdzian.
  Wypełnić KARTĘ punktacji testu.

  PRZESŁAĆ PUNKTACJĘ SPRAWDZIANU:

  • elektroniczną – niezwłocznie,

  • papierową – do jednego tygodnia


  Aktualizacja na sezon 2023/2024 Wytyczne szkolenia str. 70-71, Kraków, 14.10.2023 r.