CO ROBIMY

WYJAZDY

Zapraszamy na wyjazdy dzieci i dorosłych, w Polsce i za granicą, szkolimy, uczymy i dobrze się
bawimy.

SZKOLIMY I EGZAMINUJEMY

Posiadamy uprawnienia do organizacji (poza kursami kadrowymi) zawodów i egzaminów regionalnych.

IMPREZY I ZAWODY DLA FIRM

Organizujemy zawody narciarskie dla szkół oraz innych instytucji. Każda instytucja może zlecić nam zorganizowanie swoich mistrzostw.


I DUŻO DUŻO WIĘCEJ….

SN LIDER posiada licencję 'A+B’ uprawniającą do szkolenia podstawowego oraz organizacji kursów kadrowych na stopnie instruktorskie.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ