Kalendarz

 • niedz.
  13
  grudzień
  2020
  Stok Białka Tatrzańska - Kaniówka

  ZAWODY REGIONALNE - 13.12.2020 

  Zawody odbędą się na stoku Białka Tatrzańska - Kaniówka.

  Start do pierwszego przejazdu planowany o godz. 16:00 (ustalacze czasu) 16:15 (zawodnicy). UWAGA: godziny startu zostaną potwierdzone przed uruchomieniem formularza zgłoszeniowego. 

  Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy w zakładce ZAPISY, otwarty od 09.12 do 12.12.

  Biuro Zawodów w  pełnym reżimie sanitarnym w Karczmie pod wyciągiem czynne w godz. 15:30-16:00. Do biura może wejść jednocześnie max. 10 osób.

  Oglądanie trasy tylko z widocznym numerem startowym pługiem bądź ześlizgiem - przed startem po przejeździe ustalaczy czasu.

  Opłata startowa 60 zł płatna tylko w biurze zawodów gotówką.

  Istnieje możliwość zakupu zniżkowego karnetu po odbiorze numeru startowego.

  Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy w zakładce ZAPISY, otwarty od 09.12 do 12.12.

  W miarę wolnych miejsc istnieje możliwość dopisania się do listy startowej w dniu zawodów w Biurze Zawodów, jednak takie osoby znajdą się na końcu listy startowej. Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych ani mailowych.

  Limit startujących ustala się na +/- 80 osób.

  Wpisy do indeksów (TYLKO POSIADAJĄCYCH ZDJĘCIA) w Biurze Zawodów około 15 minut po zakończeniu drugiego przejazdu. Możliwość nabycia nowego indeksu w cenie 30 zł

  TYLKO DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH ZDJĘCIA. Nie wydajemy indeksów bez zdjęć.

  Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i mają obowiązek ubezpieczyć się od NNW. Każdy uczestnik musi posiadać kask.

  ZAWODY ZAKOŃCZONE

  Regulamin zawodów regionalnych.

  1. CEL

  Przeprowadzenie sprawdzianu kwalifikującego do kursu na stopień POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN.

  2. ORGANIZATOR

  Organizatorem REGIONALNYCH ZAWODÓW SITN PZN jest Szkoła Narciarska lub grupa Szkół, która uzyska zgodę SITN.

  3. TERMIN, MIEJSCE, ZGŁOSZENIA
  1. Termin i miejsce zawodów podane są w Przedsezonowym Informatorze rozsyłanym do członków SITN-PZN oraz w internecie na stronie Stowarzyszenia.
  2. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do Organizatora.
  3. W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię oraz adres zamieszkania, a osoby po kursie kwalifikacyjnym dodatkowo nazwę LSN, w której był robiony.
  4. UCZESTNICTWO

  Kandydat do kursu kwalifikacyjnego: DEMONSTRATOR, kandydat do stopnia POMOCNIKA INSTRUKTORA, POMOCNIK INSTRUKTORA PZN, INSTRUKTOR SITN i INSTRUKTOR PZN.

  5. PROGRAM ZAWODÓW
  1. Zawody odbywają się w slalomie gigancie w dwóch przejazdach. Slalom gigant prze- prowadzany jest w oparciu o NRS. Osoby, które uzyskają kwalifikację w I przejeździe, nie muszą jechać w drugim.
  2. Czas wzorcowy (obliczeniowy) ustala się wg zasad podanych w Wytycznych Szkolenia na podstawie przejazdu przedstawiciela organizatora z odpowiednim współczynnikiem.
  3. Czas jednego przejazdu nie może być krótszy niż 25 sekund.
  6. PODZIAŁ UCZESTNIKÓW NA GRUPY

  Zawody rozgrywane są w 2 grupach: grupa kobiet i grupa mężczyzn.

  7. WARUNKI KWALIFIKACJI NA KURS POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN
  1. Warunkiem zakwalifikowania się absolwenta kursu kwalifikacyjnego na KURS POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN jest uzyskanie czasu przejazdu slalomu giganta nie gorszego niż 120% czasu obliczeniowego, ustalonego przez osoby posiadające aktualny współczynnik (zgodnie z zasadami ogólnymi dot. wszystkich kursów).
  2. Uzyskanie w przeliczeniu na punkty wyniku równego lub lepszego od 8 pkt. (zgodnie z zasadami ogólnymi dot. wszystkich kursów) upoważnia do przystąpienia bezpośrednio do kursu na stopień Pomocnika Instruktora PZN bez zaliczania kursu kwalifikacyjnego.
  3. Dla kobiet stosuje się przelicznik czasowy, zgodny z zasadami ogólnymi jak wyżej.
  4. Do indeksów wpisywane są wyniki równe i wyższe niż 6 pkt.
  8. ZASADY FINANSOWANIA

  Zawody finansowane są przez uczestników. Opłata startowa wynosi 60 zł.

  9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW

  1. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania drogą elektroniczną wyników zawodów do Biura SITN w Krakowie wg ustalonego wzoru oraz przesłanie oryginału protokołu nie później niż 7 dni po ich zakończeniu.
  2. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo podczas zawodów (NRS). Trasa zawodów musi być zabezpieczona poprzez wygrodzenie lub całkowite wyłączenie z ruchu dla innych narciarzy. Dotyczy to zwłaszcza rejonu startu i mety.
  3. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i mają obowiązek ubezpieczyć się od NNW oraz posiadać kask narciarski.
  4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sprzęt i ekwipunek startujących.
  5. Oglądanie trasy slalomu giganta odbywa się z założonymi numerami startowymi. Jazda po trasie slalomu pociąga za sobą bezwzględną dyskwalifikację.
  6. Należy posiadać podpisany Indeks Narciarza ze zdjęciem (można go nabyć u organizatora).

 • wt.
  22
  grudzień
  2020
  Stok Białka Tatrzańska - Kaniówka

  ZAWODY REGIONALNE - 22.12.2020

  - zgłoszenia przez formularz na naszej www =>

  Zawody odbędą się na stoku Białka Tatrzańska - Kaniówka.

  Start do pierwszego przejazdu planowany o godz. 14:50 (ustalacze czasu) 15:00 (zawodnicy)

  Biuro Zawodów w Karczmie czynne w godz. 13:40-14:40

  Oglądanie trasy tylko z widocznym numerem startowym pługiem bądź ześlizgiem - przed startem po przejeździe ustalaczy czasu.

  Opłata startowa 60 zł płatna tylko w biurze zawodów gotówką.

  Istnieje możliwość zakupu zniżkowego karnetu po odbiorze numeru startowego.

  Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy w zakładce ZAPISY, otwarty do 20.12. Istnieje możliwość dopisania się do listy startowej w dniu zawodów tylko w Biurze Zawodów, jednak takie osoby znajdą się na końcu listy startowej. Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych ani mailowych.

  Wpisy do indeksów (TYLKO POSIADAJĄCYCH ZDJĘCIA) w Biurze Zawodów około 15 minut po zakończeniu drugiego przejazdu. Możliwość nabycia nowego indeksu w cenie 30 zł

  TYLKO DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH ZDJĘCIA. Nie wydajemy indeksów bez zdjęć.

  Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i mają obowiązek ubezpieczyć się od NNW. Każdy uczestnik musi posiadać kask.

  Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na zawody.

  W biurze zawodów może znajdować się maksymalnie 10 osób a podczas wpisów 3 osoby.

  LISTA STARTOWA
   

  ZAPRASZAMY. Formularz jest jedyną formą wcześniejszego zgłoszenia się na listę startową. Osoby zgłoszone przez formularz będą rozlosowane. Osoby zgłaszające się w dniu zawodów (w biurze zawodów) będą dopisywane na końcu listy startowej.

  Regulamin zawodów regionalnych.

  1. CEL

  Przeprowadzenie sprawdzianu kwalifikującego do kursu na stopień POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN.

  2. ORGANIZATOR

  Organizatorem REGIONALNYCH ZAWODÓW SITN PZN jest Szkoła Narciarska lub grupa Szkół, która uzyska zgodę SITN.

  3. TERMIN, MIEJSCE, ZGŁOSZENIA
  1. Termin i miejsce zawodów podane są w Przedsezonowym Informatorze rozsyłanym do członków SITN-PZN oraz w internecie na stronie Stowarzyszenia.
  2. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do Organizatora.
  3. W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię oraz adres zamieszkania, a osoby po kursie kwalifikacyjnym dodatkowo nazwę LSN, w której był robiony.
  4. UCZESTNICTWO

  Kandydat do kursu kwalifikacyjnego: DEMONSTRATOR, kandydat do stopnia POMOCNIKA INSTRUKTORA, POMOCNIK INSTRUKTORA PZN, INSTRUKTOR SITN i INSTRUKTOR PZN.

  5. PROGRAM ZAWODÓW
  1. Zawody odbywają się w slalomie gigancie w dwóch przejazdach. Slalom gigant prze- prowadzany jest w oparciu o NRS. Osoby, które uzyskają kwalifikację w I przejeździe, nie muszą jechać w drugim.
  2. Czas wzorcowy (obliczeniowy) ustala się wg zasad podanych w Wytycznych Szkolenia na podstawie przejazdu przedstawiciela organizatora z odpowiednim współczynnikiem.
  3. Czas jednego przejazdu nie może być krótszy niż 25 sekund.
  6. PODZIAŁ UCZESTNIKÓW NA GRUPY

  Zawody rozgrywane są w 2 grupach: grupa kobiet i grupa mężczyzn.

  7. WARUNKI KWALIFIKACJI NA KURS POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN
  1. Warunkiem zakwalifikowania się absolwenta kursu kwalifikacyjnego na KURS POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN jest uzyskanie czasu przejazdu slalomu giganta nie gorszego niż 120% czasu obliczeniowego, ustalonego przez osoby posiadające aktualny współczynnik (zgodnie z zasadami ogólnymi dot. wszystkich kursów).
  2. Uzyskanie w przeliczeniu na punkty wyniku równego lub lepszego od 8 pkt. (zgodnie z zasadami ogólnymi dot. wszystkich kursów) upoważnia do przystąpienia bezpośrednio do kursu na stopień Pomocnika Instruktora PZN bez zaliczania kursu kwalifikacyjnego.
  3. Dla kobiet stosuje się przelicznik czasowy, zgodny z zasadami ogólnymi jak wyżej.
  4. Do indeksów wpisywane są wyniki równe i wyższe niż 6 pkt.
  8. ZASADY FINANSOWANIA

  Zawody finansowane są przez uczestników. Opłata startowa wynosi 60 zł.

  9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW

  1. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania drogą elektroniczną wyników zawodów do Biura SITN w Krakowie wg ustalonego wzoru oraz przesłanie oryginału protokołu nie później niż 7 dni po ich zakończeniu.
  2. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo podczas zawodów (NRS). Trasa zawodów musi być zabezpieczona poprzez wygrodzenie lub całkowite wyłączenie z ruchu dla innych narciarzy. Dotyczy to zwłaszcza rejonu startu i mety.
  3. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i mają obowiązek ubezpieczyć się od NNW oraz posiadać kask narciarski.
  4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sprzęt i ekwipunek startujących.
  5. Oglądanie trasy slalomu giganta odbywa się z założonymi numerami startowymi. Jazda po trasie slalomu pociąga za sobą bezwzględną dyskwalifikację.
  6. Należy posiadać podpisany Indeks Narciarza ze zdjęciem (można go nabyć u organizatora).

 • niedz.
  03
  styczeń
  2021
  Stok Białka Tatrzańska - Kaniówka

  W związku z brakiem jasnej informacji na temat ZR  (czy możemy je organizować) - w obecnej sytuacji z przykrością odwołujemy ZR 3.01.2020

   

  ZAWODY REGIONALNE - 03.01.2021
  Zawody odbędą się na stoku Białka Tatrzańska - Kaniówka.

  Biuro zawodów czynne od godz. 8:30

  Start zawodników około 9:15 - 9:30 po przejeździe ustalaczy czasu.

  Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej www.
  Wpisy do indeksów (TYLKO POSIADAJĄCYCH ZDJĘCIA) w biurze zawodów (Karczma) około 15 minut po zakończeniu drugiego przejazdu.
  Możliwość nabycia nowego indeksu TYLKO DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH ZDJĘCIA. Nie wydajemy indeksów bez zdjęć.
  Koszt indeksu 30 zł.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:  na tydzień przed zawodami

  LISTA STARTOWA:  

  ZAPRASZAMY. Formularz jest jedyną formą wcześniejszego zgłoszenia się na listę startową. Osoby zgłoszone przez formularz będą rozlosowane. Osoby zgłaszające się w dniu zawodów (w biurze zawodów) będą dopisywane na końcu listy startowej.

   

  po zawodach

 • niedz.
  17
  styczeń
  2021
  Stok Białka Tatrzańska - Kaniówka

  ZAWODY REGIONALNE - 17.01.2020
  Zawody odbędą się na stoku Białka Tatrzańska - Kaniówka. 

  Start zawodników planowany na godz. 9:15 - 9:30 po przejeździe ustalaczy czasu.

  Biuro zawodów od godz. 8:30 do 9:00 w Karczmie u Dziubasów na stoku.

  Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej www na tydzień przed zawodami.

  Wpisy do indeksów (TYLKO POSIADAJĄCYCH ZDJĘCIA) w biurze zawodów (Karczma) około 15 minut po zakończeniu drugiego przejazdu.
  Możliwość nabycia nowego indeksu TYLKO DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH ZDJĘCIA. Nie wydajemy indeksów bez zdjęć.
  Koszt indeksu 30 zł.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: na tydzień przed zawodami

  LISTA STARTOWA:  

  ZAPRASZAMY. Formularz jest jedyną formą wcześniejszego zgłoszenia się na listę startową. Osoby zgłoszone przez formularz będą rozlosowane. Osoby zgłaszające się w dniu zawodów (w biurze zawodów) będą dopisywane na końcu listy startowej.