Informacje o wydarzeniu:

 • sob.
  02
  mar
  2024

  Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii

  Małopolska Izba Lekarsko – Weterynaryjna oraz  Dolnośląska  Izba  Lekarsko – Weterynaryjna przy wsparciu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zapraszają lekarzy weterynarii wraz z rodzinami na XIII Mistrzostwa  Polski  Lekarzy  Weterynarii w  Narciarstwie  Alpejskim

  Zawody odbędą się 4 marca 2023r. (sobota),

  w Stacji Narciarskiej Kaniówka w Białce Tatrzańskiej.

  W zawodach mogą wziąć udział lekarze weterynarii i ich dzieci.

  Konkurencją sportową będzie slalom gigant (2 przejazdy).

  Koszt uczestnictwa w zawodach to 70 zł od osoby

  (cena obejmuje udział w zawodach, karnet, ubezpieczenie).

  Wpłaty w biurze zawodów przy odbiorze numeru startowego.

  Dzieci i młodzież do 15 roku życia startują w zawodach bezpłatnie.

  Program imprezy i regulamin zawodów dostępny na

  www.milw.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - kliknij aby otworzyć

   Jeżeli wpiszemy dobry adres mailowy otrzymamy mailowe potwierdzenie wpisu. Poprawność wpisu można też zweryfikować sprawdzając listę startową.

  LISTA STARTOWA - kliknij aby otworzyć 

  Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz na w zakładce ZAPISY => kliknij zakładkę obok.

  XIII MISTRZOSTWA POLSKI

  LEKARZY WETERYNARII W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 

  BIAŁKA TATRZAŃSKA 04.03.2023r.

  REGULAMIN

  • 1. Organizator

  Organizatorem zawodów jest Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

  • 2. Komitet organizacyjny zawodów

  Lech Pankiewicz, Wojciech Hildebrand, Robert Karczmarczyk

  • 3. Cel zawodów

  Celem zawodów jest integracja środowiska lekarsko-weterynaryjnego oraz popularyzacja i upowszechnianie aktywnego wypoczynku na nartach.

  • 4. Termin, miejsce zgłoszenia
  1. Zawody odbędą się 4 marca 2023 roku w Stacji Narciarskiej Kaniówka – Białka Tatrzańska.
  2. Zgłoszenie zawodników należy dokonać przez formularz zgłoszeniowy (te osoby będą losowane) oraz w biurze od godziny 8.00 do godziny 9:30 w dniu zawodów. Biuro zawodów mieści się w Karczmie u Dziubasa pod stokiem.
  3. Formularz zostanie opublikowany pod linkiem: www.zawodylekarzyweterynarii.pl , który przenosi na www.narty.edu.pl gdzie podane są wszystkie informacje.
  • 5. Opłaty startowe, losowanie numerów startowych

  Opłata startowa wynosi 70,00 zł od każdej osoby startującej, która jest lekarzem weterynarii lub członkiem rodziny w wieku powyżej 15 lat. Opłata startowa obejmuje udział w zawodach, karnet narciarski oraz ubezpieczenie. Dzieci i młodzież (rodziny lekarzy weterynarii) do 15 roku życia startują bezpłatnie.

  • 6. Podział na grupy

  Zawodnicy klasyfikowani są w następujących kategoriach:

  1. Juniorzy w wieku do 7 lat.
  2. Juniorzy w wieku od 8 do 12 lat.
  3. Juniorzy w wieku od 13 do 15 lat.
  4. Juniorzy w wieku do 18 lat.
  5. Kobiety – lekarze weterynarii bez podziału na grupy wiekowe.
  6. Mężczyźni – lekarze weterynarii w wieku do 40 lat.
  7. Mężczyźni – lekarze weterynarii w wieku od 41 do 55 lat.
  8. Mężczyźni – lekarze weterynarii w wieku od 56 do 65 lat.
  9. Mężczyźni – lekarze weterynarii w wieku powyżej 65 lat.
  10. Kobiety – nie lekarze weterynarii
  11. Mężczyźni – nie lekarze weterynarii
  • 7. Sposób przeprowadzenia zawodów

  Na podstawie z Narciarskiego Regulaminu Sportowego. Odbędą się w zależności od grupy dwa lub jeden przejazd slalomu giganta. Kolejność startu grup: dzieci i młodzieży, kobiet i mężczyzn wg numerów startowych w grupach (narastająco). W przypadku drugiego przejazdu  pierwszych 15 kobiet i pierwszych 15 mężczyzn start w odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc po pierwszym przejeździe.

  • 8. Wyniki

  We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc wg rzeczywistego czasu przejazdu mierzonego elektronicznie (w przypadku dwóch przejazdów – suma czasów 1 i 2 zjazdu). Ewentualne protesty będą przyjmowane do momentu zakończenia ostatniego zjazdu zawodnika w każdej grupie.

  • 9. Oglądanie trasy - start zawodników.

  W dniu zawodów w godzinach 10:15 – 10:30 może odbywać się ześlizgiem obok trasy lub podchodzeniem od dołu. Jazda po trasie przez światło bramki grozi dyskwalifikacją zawodnika. 

  Start zawodników godz. 10:45

  • 10. Środki bezpieczeństwa

  Wszyscy zawodnicy w wieku do 16 roku życia muszą startować w kaskach. Zaleca się start w kaskach dla wszystkich zawodników. Każdy zawodnik jest objęty ubezpieczeniem w dniu zawodów. Organizator powiadamia służbę GOPR o organizacji zawodów.

  • 11. Interpretacja regulaminu

  Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komitetowi Organizacyjnemu Zawodów

  • 12. Nagrody i dyplomy

  Organizator zapewnia nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

  • 13. Publikacja wyników

  Wyniki zawodników zostaną ogłoszone w dniu zawodów oraz na stronach internetowych Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz w periodykach weterynaryjnych. Publikację wyników zawodnika można zastrzec u organizatorów w dniu zawodów.

  Komitet Organizacyjny:

  Lech Pankiewicz

  Wojciech Hildebrand

  Robert Karczmarczyk

   

  XIII MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY WETERYNARII

  W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

  Stacja Narciarska Kaniówka – Białka Tatrzańska

   

  PROGRAM ZAWODÓW

  8.00 – 9 :30– przyjmowanie zapisów zawodników,  wydawanie numerów wcześniej zgłoszonych rozlosowanych zawodników.

  Biuro zawodów - Karczma u Dziubasa – Stacja Narciarska Kaniówka

  10.00  - otwarcie zawodów

  10:15 – 10:30 – oglądanie trasy

  10:45 – start zawodników:

  Kolejność startu: juniorzy do 18 lat, kobiety, mężczyźni

  Około 12 – drugi przejazd

  14.00 – 15:00 zakończenie zawodów - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

   

  Uwaga!

  W zależności od liczby uczestników czas startu do 2 przejazdu może się zmienić.

  Informacje będą podawane przez organizatorów (nagłośnienie) na stoku w czasie trwania zawodów, oraz na starcie na tablicy ogłoszeń.