Zawody - Egzaminy

Szkoła Narciarska LIDER posiada licnecje A+B Polskiego Związku Narciarskiego co uprawnia ja do organizacji (poza kursami kadrowymi) zawodów i egzaminów regionalnych.

Zawody regionalne (Zawody są rozgrywane w slalomie gigancie i są przepustką do kolejnych etapów wyszkolenia.)

Egzamin regionalny

Kurs Pomocnika Instruktora (Instruktora SITN) jest zakończony egzaminem wewnętrznym.

Szkoła Narciarska - organizator kursu stwierdza fakt należytego przygotowania absolwenta kursu do odbycia właściwego egzaminu.

Regionalizacja egzaminów ma na celu wyrównanie poziomu oceniania.

Egzaminy Regionalne przeprowadzane są przez Komisję Egzaminacyjną Stowarzyszenia. Egzamin składa się z dwóch części: - ocenianej jazdy technicznej i opisu wraz z pokazem elementu z Programu Nauczania,

W jeździe technicznej oceniane są trzy wybrane przez Komisję ewolucje. Może to być dowolna ewolucja kątowa, skręt równoległy NW, śmig.

W punktację tej części egzaminu wchodzi opis i pokaz jednej ewolucji (dowolna ewolucja z podstaw poruszania się na nartach). - dwóch przejazdów slalomu na czas. Uzyskany w slalomie czas przejazdu jest przeliczany wg "zasad ogólnych" na punkty.

Aby zdać egzamin i uzyskać stopień Instruktora SITN - Pomocnika Instruktora PZN należy osiągnąć co najmniej średnio 6 pkt. z jazdy technicznej i opisu oraz 6 pkt. z lepszego przejazdu slalomu. Możliwe jest uzupełnienie brakującego 1 punktu w slalomie 2 punktami w jeździe technicznej (tzn. 5 pkt. slalom oraz 26 pkt. jazda techniczna, 5,5 pkt. slalom - 25 pkt. jazda techniczna). Nieuzyskanie minimum z którejkolwiek części egzaminu powoduje konieczność jego powtórzenia w całości.

Egzamin można powtarzać dowolną liczbę razy w sezonie, w którym ukończyło się kurs oraz w następnym sezonie.

Terminów egzaminów i formularza zgłoszeniowego należy szukać w naszym kalendarzu.