EGZAMIN REGIONALNY - Rabka Polczakówka

piątek, 10 Marzec, 2017

10 marca odbędzie się ostatni w tym sezonie planowany przez SN Lider egzamin regionalny.

Start SL o godz. 10:00. Ogladanie trasy 09:45 - 09:55.

 

Można się również zgłosić w dniu egzaminu od godz. 09 do 09:30 w biurze na stoku.
Odbiór nr startowych na stoku w dniu egzaminu od godz. 09:00 do 09:40.
Początek egzaminu o godz. 10:00

 

Miejsce:  Rabka Polczakówka 

 

Licencjonowana Szkoła Narciarska jest organizatorem egzaminów regionalnych na stopień pomocnika instruktora PZN (demonstrator PZN, pomocnik instruktora PZN)

Egzamin Regionalny - informacje ogólne: Kurs Pomocnika Instruktora jest zakończony egzaminem wewnętrznym.

Szkoła Narciarska - organizator kursu stwietrdza fakt należytego przygotowania absolwenta kursu do odbycia właściwego egzaminu.

Regionalizacja egzaminów ma na celu wyrównanie poziomu oceniania.

 

Egzaminy Regionalne przeprowadzane są przez Komisjię Egzaminacyjną Stowarzyszenia.

Egzamin składa się z dwóch części: ocenianej jazdy technicznej oraz dwóch przejazdów slalomu na czas. Zgłoszenie do Organizatora egzaminu (SN) najpóźniej w przeddzień egzaminu. Wydanie numeru startowego następuje po okazaniu "Indeksu"albo legitymacji pomocnika instruktora PZN lub legitymacji państwowego stopnia instruktorskiego (instruktora rekreacji lub instruktora sportu).

 

Decyduje kolejność zgłoszeń u organizatora egzaminu.

 

Egzamin odbędzie się 10.03.2017 na stoku Rabka Polczakówka.

Wcześniejsze zgłoszenia TYLKO wg formularza na www. Formularz bedzie otwarty na tydzień przed egzaminem.

Można się również zgłosić w dniu egzaminu od godz. 09 do 09:30 w biurze na stoku.
Odbiór nr startowych na stoku w dniu egzaminu od godz. 09:00 do 09:40.
Początek egzaminu o godz. 10:00

Opłata egzaminacyjna: 100 zł
Egzamin Regionalny - informacje ogólne.
Kurs Pomocnika Instruktora jest zakończony egzaminem wewnętrznym. Szkoła Narciarska - organizator kursu stwierdza fakt należytego przygotowania absolwenta kursu do odbycia właściwego egzaminu. Regionalizacja egzaminów ma na celu wyrównanie poziomu oceniania. Egzaminy Regionalne przeprowadzane są przez Komisję Egzaminacyjną Stowarzyszenia . Egzamin składa się z dwóch części: ocenianej jazdy technicznej oraz dwóch przejazdów slalomu na czas. W jeździe technicznej oceniane jest kilka wybranych przez Komisję elementów. Mogą to być łuki płużne, skręt z pół pługu, skręt równoległy, skręt równoległy NW, śmig oraz jazda terenowa. Uzyskany w slalomie czas przejazdu jest przeliczany wg zasad ogólnych na punkty. Aby zdać egzamin (uzyskać stopień i uprawnienia Pomocnika Instruktora należy osiągnąć co najmniej średnio 6 pkt. z jazdy technicznej (3 ewolucje) oraz 6 pkt. z lepszego przejazdu slalomu. Osobno oceniane jest instruowanie i należy otrzymać min 6 pkt. Możliwe jest uzupełnienie brakującego 1 punktu w slalomie 2 punktami w jeździe technicznej (tzn. 5 pkt. slalom oraz 26 pkt. jazda techniczna, 5,5 pkt. slalom - 25 pkt. jazda techniczna). Nieuzyskanie minimum z którejkolwiek części egzaminu powoduje konieczność jego powtórzenia w całości. Egzamin można powtarzać dowolną liczbę razy w sezonie. Ważność uzyskanego stopnia i uprawnień PI wynosi 3 lata. W ciągu tego okresu Pomocnik Instruktora powinien przystąpić do kursu instruktorskiego lub odbyć unifikacje. Biorąc udział w unifikacji Instruktorów PZN uzyskuje się prolongatę ważności stopnia /legitymacji/ na okres kolejnych 3 lat. Po zdaniu Egzaminu Regionalnego zostaje się obligatoryjnie członkiem Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów PZN.
Opłata egzaminacyjna: 100 zł Warunki przystąpienia do egzaminu regionalnego: Zgłoszenie do Organizatora egzaminu (SN) najpóźniej w przeddzień egzaminu. Wydanie numeru startowego następuje po okazaniu Indeksu albo legitymacji pomocnika instruktora PZN lub legitymacji państwowego stopnia instruktorskiego (instruktora rekreacji lub instruktora sportu). Akceptowany jest również stopień instruktora rekreacji AWF. Decyduje kolejność zgłoszeń u organizatora egzaminu.

ZałącznikWielkość
wyniki_er_lider_10_03.pdf79.45 KB