EGZAMIN REGIONALNY - Białka Tatrzańska - Kaniówka - odwołany

sobota, 3 Luty, 2018

Egzamin 3.02.2018 w Białce na stoku Kaniówka został odwołany z uwagi na małą ilość zgłoszeń.

Licencjonowana Szkoła Narciarska jest organizatorem egzaminów regionalnych na stopień pomocnika instruktora PZN (Instruktora SITN)

Egzamin odbędzie się 03.02.2018 na stoku w Białce Kaniówce
Zgłoszenia TYLKO wg formularza na www. 
Odbiór nr startowych na stoku w dniu egzaminu od godz. 14:30 - 15:00
Początek egzaminu o godz. 15:00 - 15:30

Opłata egzaminacyjna: 100 zł

  Zapisy na egzamin prowadzone są TYLKO poprzez formularz zgłoszeniowy.Osoby, które zgłoszą się poprzez formularz zostaną rozlosowane. Jeżli limit nie będzie wykorzystany będzie również możliwość zgłoszenia się w dniu ER, ale w tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń i osoby te będą dopisane na końcu listy startowej.Opłata startowa 100 zł pobierana jest TYLKO w dniu egzaminu przy odbiorze numeru startowego 

 

 EGZAMIN ODWOŁANY - BRAK ZGŁOSZEŃ              

Egzamin odbędzie się 03.02.2018 na stoku w Białce Tatrzańskiej - Kaniówce.

Zgłoszenia TYLKO wg formularza na www.  Formularz na tydzień przed ER.
Odbiór nr startowych na stoku w dniu egzaminu od godz. 14:30 - 15:00
Początek egzaminu o godz. 15:00 - 15:30

Opłata egzaminacyjna: 100 zł

 

 

Egzamin Regionalny
Kurs Pomocnika Instruktora jest zakończony egzaminem wewnętrznym.

Szkoła Narciarska - organizator kursu stwierdza fakt należytego przygotowania absolwenta kursu do odbycia właściwego egzaminu.

Regionalizacja egzaminów ma na celu wyrównanie poziomu oceniania. Egzaminy Regionalne przeprowadzane są przez Komisję Egzaminacyjną Stowarzyszenia .

Egzamin składa się z dwóch części: ocenianej jazdy technicznej oraz dwóch przejazdów slalomu na czas.

W jeździe technicznej oceniane jest kilka wybranych przez Komisję elementów. Mogą to być łuki płużne, skręt z pół pługu, skręt równoległy, skręt równoległy NW, śmig oraz jazda terenowa. Uzyskany w slalomie czas przejazdu jest przeliczany wg zasad ogólnych na punkty.

 

Aby zdać egzamin (uzyskać stopień i uprawnienia Pomocnika Instruktora należy osiągnąć co najmniej średnio 6 pkt. z jazdy technicznej (3 ewolucje) oraz 6 pkt. z lepszego przejazdu slalomu.

Osobno oceniane jest instruowanie i należy otrzymać min 6 pkt.

Możliwe jest uzupełnienie brakującego 1 punktu w slalomie 2 punktami w jeździe technicznej (tzn. 5 pkt. slalom oraz 26 pkt. jazda techniczna, 5,5 pkt. slalom - 25 pkt. jazda techniczna). Nieuzyskanie minimum z którejkolwiek części egzaminu powoduje konieczność jego powtórzenia w całości.

 

Egzamin można powtarzać dowolną liczbę razy w sezonie. Ważność uzyskanego stopnia i uprawnień PI wynosi 3 lata. W ciągu tego okresu Pomocnik Instruktora powinien przystąpić do kursu instruktorskiego lub odbyć unifikacje. Biorąc udział w unifikacji Instruktorów PZN uzyskuje się prolongatę ważności stopnia /legitymacji/ na okres kolejnych 3 lat. Po zdaniu Egzaminu Regionalnego zostaje się obligatoryjnie członkiem Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów PZN.

Warunki przystąpienia do egzaminu regionalnego:

  • Zgłoszenie do Organizatora egzaminu (SN) najpóźniej w przeddzień egzaminu.
  • Wydanie numeru startowego następuje po okazaniu Indeksu albo legitymacji pomocnika instruktora PZN lub legitymacji państwowego stopnia instruktorskiego (instruktora rekreacji lub instruktora sportu).
  • Akceptowany jest również stopień instruktora rekreacji AWF. Decyduje kolejność zgłoszeń u organizatora egzaminu.