dane_Lidera

lewy_blok

Szkoła Narciarska LIDER
ul. Warszawska 24; 31-155 Kraków
(budynek za stołowką uczelnianą (Muzeum Politechniki) parter, pokój numer 11.
telefon: 601 550 300 lub 12 628 29 39 (w godzinach urzędowania biura)
e-mail: lider@narty.edu.pl
DYŻURY BIURA

od 1.01.2019 biuro nie pełni stałych dyżurów.

Można nas znaleźć tylko w górach (jak to  Szkołe Narciarską w zimie)

Zimowe biuro: Hotel Pieniny - 34-441 Niedzica - ul. Kanada 38.

Spotkanie możliwe po ustaleniu telefonicznym lub mailowym.

Preferowany kontakt mailowy: lider@narty.edu.pl

NUMER KONTA:

Numer rachunku IBAN : PL40 1140 2004 0000 3102 3034 5979

blok_prawy

Szkoła posiada licencje Polskiego Związku Narciarskiego potwierdzającą poziom naszych umiejętności , wiedzy i doświadczenia. 

Licencje wydawane są przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. 

Są nadawane na jeden sezon narciarski i co roku weryfikowane w celu zagwarantowania Klientom wysokiego poziomu usług. 

SN Lider posiada licencje "A+B" uprawniającą do szkolenia podstawowego oraz organizacji kursów kadrowych na stopnie instruktorskie Polskiego Związku Narciarskiego.