Polczakówka

Podczas ostatniego spotkania w Rabce postanowiono utrzymać dalszą wspólpracę Lidera i Wyciągu Polczakówka. Współpraca będzie prowadzona przede wszystkim w zakresie szkolenia sportowego, organizacji zawodów oraz kursów na stopnie instruktorskie. Po wcześniejszym umównieniu się będzie można również skorzystać z lekcji indywidualnych z instruktorem Polskiego Związku Narciarskiego. treningi będą się odbywały w każdą sobote rano (od 8 do 10:00) oraz w czwartki popołudniami.